K tomu, abychom jasně viděli, často stačí změnit směr pohledu.
- Antoine de Saint-Exupéry -

menu: Služby » Potíže psychosomatického původu


Lékařská vyšetření neodhalila,
proč máte bolesti nebo jiné obtíže

Psychologická pomoc, psychoterapie

  • Možná trpíte delší dobu bolestmi či obtížemi, jejichž původ neznáte a podrobná lékařská vyšetření ukázala, že jste tělesně zcela zdrávi.

    Nejsem zdravotnickým pracovníkem, mým oborem je psychologické poradenství a diagnostika. Psychoterapii tedy provádím v rámci tohoto poradenství a ve prospěch Vašeho rozvoje osobnosti, osobního růstu a jako součást pomoci s vyřešením osobních problémů.

    Věřím přitom, že změnou životních postojů a návyků, věnováním pozornosti stresujícím faktorům nebo událostem, které Vás zasáhly, můžete ovlivnit také svou fyzickou kondici a vlastní zdravotní stav. Tělo a mysl jsou jedním celkem a nelze je nijak od sebe oddělit. Proto mohou mít události a uspořádání Vašeho života vliv na to, jak se fyzicky cítíte, a pokud Vás něco bolí a lékařská vyšetření neukazují na nemoc a nutnost léčby, je možná třeba hledat odpovědi jinde.

    Psychoterapie tedy pomáhá odhalit psychický mechanismus a návyky, které ovlivňují vznik tělesných obtíží a nalézt takové cesty fungování, které dlouhodobě vedou ke zlepšení kvality života a prožívání.