Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, co je třeba.
- Ezop -